PHP Classes

File: fraction.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Tomas Lang  >  Fraction  >  fraction.php  >  Download  
File: fraction.php
Role: Class source
Content type: text/plain
Description: file with basic class
Class: Fraction
Perform operations with fractional numbers
Author: By
Last change: Some changes in PHP code.
Date: 13 years ago
Size: 7,300 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

   
/**
     * Trida Fraction pro praci se zlomky.
     *
     * Trida Fraction obsahuje vsechny dulezite procedury pro praci se zlomky :
     * * Kraceni zlomku na zakladni tvar
     * * Predavedeni realnych cisel na zlomky
     * * Zakladni matematické operace
     * * Scitani
     * * Odecitani
     * * Nasobeni
     * * Deleni
     *
     * @author Tomas Lang <tomas.lang@gmail.com>
     * @copyright Copyright (c) 2008+, Tomas Lang
     * @version 1.2
     * @category Mathematic
     * @package Basic
     */
   
class Fraction {
       
/**
         * @var int $numerator Citatel zlomku
         */
       
private $numerator;
       
/**
         * @var int $denominator Jmenovatel zlomlu
         */
       
private $denominator;

       
/**
         * Konstruktor
         *
         * Vytvori novou instanci tridy zlomek, nacte citatel a jmenovatel a
         * nakonec zlomek zkrati do zakladniho tvaru.
         *
         * @param float $numerator Citatel zlomku
         * @param float $denominator Jmenovatel zlomlu
         *
         * @todo: $number | $denominator = object Fraction
         */
       
public function __construct( $numerator = 1, $denominator = 1 ) {
           
$numerator = $this->realToFraction( $numerator );
           
$denominator = $this->realToFraction( $denominator );
           
           
$this->numerator = (int)( $numerator[ 0 ] * $denominator[ 1 ] );
           
$this->denominator = (int)( $denominator[ 0 ] * $numerator[ 1 ] );
           
            if (
$this->denominator == 0 ) {
                throw new
Exception( 'Denominator can\'t be 0!' );
            }
           
           
$this->reduction();
        }

       
/**
         * Funkce prevede realne cislo do tvaru zlomku
         *
         * @param float $number
         *
         * @return array Pole o dvou prvcich (citatel, jmenovatel zlomku)
         */
       
private function realToFraction( $number ) {
           
$endOfNumber = $number - (int)$number;
            if (
$endOfNumber != 0 ) {
               
$mul = bcpow( 10, strlen( $endOfNumber ) - 2 );
                return array(
$number * $mul, $mul );
            } else {
                return array(
$number, 1 );
            }
        }

       
/**
         * Funkce vraci citatel zlomku
         *
         * @return float $this->numerator Citatel zlomku
         */
       
public function getNumerator() {
            return
$this->numerator;
        }

       
/**
         * Funkce vraci jmenovatel zlomku
         *
         * @return float $this->denominator Jmenovatel zlomku
         */
       
public function getDenominator() {
            return
$this->denominator;
        }

       
/**
         * Funkce zkrati zlomek do zakladniho tvaru
         *
         * Pokud je citatel i jmenovatel zaporny, pak je zlomek preveden na
         * kladny, pokud je zaporny pouze jmenovatel, je zapornost prenesena
         * na citatele a jmenovatel je preveden na kladny, nasledne pak je
         * zlomek zkracen do zakladniho tvaru na zaklade nalezeného nejvysiho
         * spolecného jmenovatele.
         */
       
public function reduction() {
            if ( (
$this->numerator < 0 && $this->denominator < 0 ) || ( $this->denominator < 0 ) ) {
               
$this->expansion( -1 );
            }
           
$hcd = $this->highestCommonDivisor( $this->numerator, $this->denominator );
           
$this->numerator /= $hcd;
           
$this->denominator /= $hcd;
        }

       
/**
         * Funkce vraci hodnotu zlomku v realném cisle
         *
         * @return float
         */
       
public function getRealValue() {
            return
$this->numerator / $this->denominator;
        }

       
/**
         * Funkce vraci nejvysiho spolecného delitele cilel $a a $b
         *
         * @param int $a
         * @param int $b
         */
       
public function highestCommonDivisor( $a, $b ) {
           
$a = abs( $a );
            while (
$a != $b ) {
                if (
$a > $b ) {
                   
$a = $a - $b;
                }else {
                   
$b = $b - $a;
                }
            }
            return
$a;
        }

       
/**
         * Funkce vraci nejmensi spolecny nasobek cisel $a a $b
         *
         * @param float $a
         * @param float $b
         */
       
private function leastCommonMultiple( $a, $b ) {
            return (
$a * $b ) / $this->highestCommonDivisor( $a, $b );
        }

       
/**
         * Funkce prevede tento a zadany zlomek, na zlomly se spolecnym
         * jmenovatelem
         *
         * @param object Fraction
         */
       
public function commonDenominator( &$fraction ) {
           
$lcm = $this->leastCommonMultiple( $this->denominator, $fraction->denominator );
           
$this->numerator = $this->numerator * ( $lcm / $this->denominator );
           
$fraction->numerator = $fraction->numerator * ( $lcm / $fraction->denominator );
           
$this->denominator = $fraction->denominator = $lcm;
        }

       
/**
         * Funkce rozsiri zlomek o hodnotu zlomku ci cisla $num
         *
         * @param object|float Fraction
         */
       
private function expansion( $num ) {
           
$this->numerator *= $num;
           
$this->denominator *= $num;
        }

       
/**
         * Funkce zkrati zlomek o hodnotu zlomku ci cisla $parametr
         *
         * @param object|float
         */
       
private function contraction( $parametr ) {
           
$this->numerator /= $num;
           
$this->denominator /= $num;
        }

       
/**
         * Pricte zadany zlomek ci cislo k tomuto zlomku a zkrati jej na
         * zakladni tvar
         *
         * @param object|float Fraction
         */
       
public function add( $parametr ) {
            if ( !(
$parametr instanceOf Fraction ) && is_numeric( $parametr ) ) {
               
$parametr = new Fraction( $parametr );
            } else {
                throw new
Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
            }

           
$this->commonDenominator( $parametr );
           
$this->numerator = $this->numerator + $parametr->numerator;

           
$this->reduction();
        }

       
/**
         * Odecte zadany zlomek ci cislo od tohoto zlomku a zkrati jej na
         * zakladni tvar
         *
         * @param object|float Fraction
         */
       
public function sub( $parametr ) {
            if ( !(
$parametr instanceOf Fraction ) && is_numeric( $parametr ) ) {
               
$parametr = new Fraction( $parametr );
            } else {
                throw new
Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
            }
           
           
$this->commonDenominator( $parametr );
           
$this->numerator = $this->numerator - $parametr->numerator;
           
           
$this->reduction();
        }

       
/**
         * Vynasobi tento zlomek zadanym zlomkem ci cislem a zkrati jej na
         * zakladni tvar
         *
         * @param object|float Fraction
         */
       
public function multiplication( $parametr ) {
            if (
$parametr instanceOf Fraction ) {
               
$numerator = $parametr->numerator;
               
$denominator = $parametr->denominator;
            } elseif (
is_numeric( $parametr ) ) {
               
$parametr = $this->realToFraction( $parametr );
               
$numerator = $parametr[ 0 ];
               
$denominator = $parametr[ 1 ];
            } else {
                throw new
Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
            }
           
           
$this->numerator *= (int)$numerator;
           
$this->denominator *= (int)$denominator;
           
           
$this->reduction();
        }

       
/**
         * Vydeli tento zlomek zadanym zlomkem ci cislem a zkrati jej na
         * zakladni tvar
         *
         * @param object|float Fraction
         */
       
public function division( $parametr ) {
            if (
$parametr instanceOf Fraction ) {
               
$numerator = $parametr->numerator;
               
$denominator = $parametr->denominator;
            } elseif (
is_numeric( $parametr ) ) {
               
$parametr = $this->realToFraction( $parametr );
               
$numerator = $parametr[ 0 ];
               
$denominator = $parametr[ 1 ];
            } else {
                throw new
Exception( 'Parametr must be fraction or number!' );
            }

           
$this->numerator *= (int)$denominator;
           
$this->denominator *= (int)$numerator;

           
$this->reduction();
        }
    }

?>

For more information send a message to info at phpclasses dot org.