PHP Classes

File: readme.txt

Recommend this page to a friend!
  Classes of Vaclav Mares   ontoProdukt   readme.txt   Download  
File: readme.txt
Role: Documentation
Content type: text/plain
Description: readme.txt
Class: ontoProdukt
Generate product feeds in XML formats
Author: By
Last change:
Date: 12 years ago
Size: 821 bytes
 

Contents

Class file image Download
Implementace knihovny: V souboru example/configuration.php je nutné nastavit tyto hodnoty: • kód jazyka dle normy ISO 639-1, • znakovou sadu (kódování výstupního souboru), • adresu s umístěním specifikace (pouze v případě, že došlu ke změně ontologie), • cestu k souboru s překlady. Umístění textu či obrázku (oranžová ikonka XML) na titulní stránku e-shopu, odkazující na umístění souboru s produktovými daty. Installation of library: In file example/configuration.php must be setting these value: • ISO 639-1 code language, • charset (output file encoding), • address with the location of specifications (just if was change in ontology), • path to the file with translations. Placing text or image(orange XML icon) on the front page of an e-shop with link on the location of the product data file.