PHP Classes

File: js/formControl.js

Recommend this page to a friend!
  Classes of Vaclav Mares   ontoProdukt   js/formControl.js   Download  
File: js/formControl.js
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: formControl.js
Class: ontoProdukt
Generate product feeds in XML formats
Author: By
Last change:
Date: 12 years ago
Size: 2,298 bytes
 

Contents

Class file image Download
<script language="JavaScript"> /* Funkce kontrola() - parametr form */ function kontrola(form){ if(form.jmeno.value == "" || form.jmeno.value == "Vaše jméno"){ alert("Zadejte Vaše jméno !!!"); form.jmeno.focus(); /* Aktivování prvku, který není vyplněn */ return false; /* Vrátíme hodnotu FALSE - pro neodeslani formuláře */ }else if(form.prijmeni.value == "" || form.prijmeni.value == "Vaše příjmení"){ alert("Zadejte Vaše příjmení !!!"); form.prijmeni.focus(); return false; }else if(form.heslo.value == ""){ alert("Zadejte Vaše heslo !!!"); form.heslo.focus(); return false; }else if(form.heslo_opak.value == ""){ alert("Zadejte prosím Váše heslo pro kontrolu ještě jednou !!!"); form.heslo_opak.focus(); return false; }else if(form.heslo.value != form.heslo_opak.value){ alert("Hesla se musejí shodovat !!!"); form.heslo.focus(); return false; }else if(form.email.value == "" || form.email.value == "jmeno@server.cz" /* Zkontrolování výskytu znaku "@" a znaku "." */ || form.email.value.indexOf('@')==-1 || form.email.value.indexOf('.')==-1){ alert("Zadejte prosím Váš e-mail !!!"); form.email.focus(); return false; /* Pokud je věk větší než 100, vypíšeme chybu */ }else if(form.vek.value == "" || form.vek.value == "Váš věk" || form.vek.value > 100){ alert("Zadejte prosím Váš věk !!!"); form.vek.focus(); return false; }else if(form.popis.value == "" || form.popis.value == "Váš popis"){ alert("Zadejte prosím Váš popis !!!"); form.popis.focus(); return false; }else{ /* Zobrazíme dialog na potvrzení správných údajů a vypíšeme je*/ rozhodnuti = confirm("Jsou toto správně zadané údaje???\n\n" + "Jméno: " + form.jmeno.value + "\n" + "Příjmení: " + form.prijmeni.value + "\n" + "E-mail: " + form.email.value + "\n" + "Věk: " + form.vek.value + "\n" + "ICQ: " + form.icq.value + "\n" + "Popis: " + form.popis.value + "\n" ); /* Pokud uživatel klikl na tlačítko "storno", formulář neodešleme */ if (!rozhodnuti) { return false; }else{ /* Pokud uživatel klikl na tlačítko "ok", formulář odešleme */ form.submit(); } } } </script>